Thông tin truyện

Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Tác giả:

Thể loại:

Điền Văn

Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Văn án
Lâm Ái Thanh cảm thấy chị cô rất kỳ lạ
Ngơ ngơ ngác ngác thì thôi, lại còn tự nhiên có địch ý với cô
Vốn dĩ chị ta liều mạng đòi xuống nông thôn, đột nhiên sống chết không muốn xuống nông thôn nữa, còn xúi giục cô gả cho con trai của phó xưởng trưởng.
Lâm Ái Thanh: …?
Hay là để cô xuống nông thôn nha???
Xuống nông thôn làm gì ư? Sửa máy kéo~!
Tag: Tình yêu nông thôn, Phản trọng sinh
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Ái Thanh, Ngụy Diên An
Một câu tóm tắt: sau khi trọng sinh chị tôi muốn tôi gả cho phú nhị đại
Nhận xét tác phẩm: Đời trước người chị xuống nông thôn của Lâm Ái Thanh trọng sinh, sau khi trọng sinh chị ta mơ ước nhân sinh thuận lợi đời trước của Lâm Ái Thanh, không muốn xuống nông thôn chịu khổ nữa, thề muốn thay đổi vận mệnh đau khổ kiếp trước, liều mạng đem vận mệnh kiếp này thay đổi, đáng lẽ Ái Thanh ở lại thành phố lại bị bắt xuống nông thôn, sau khi xuống nông thôn, Lâm Ái Thanh cũng không như trọng sinh mong muốn của chị ta, bị bắt ép lao động khổ sai, mà là bằng vào kỹ thuật sửa xe, chủ động tìm kiếm cơ hội, tại đội sản xuất sửa máy kéo...
Bổn văn độc đáo, hành văn vui vẻ, nhân vật hình tượng khắc hoạ rõ ràng, tình tiết khúc chiết sinh động, đem nữ chủ phấn đấu trưởng thành, cùng với trong cuộc đời trải qua hữu nghị cùng tình yêu, từ từ kể ra, cũng chứng minh trọng sinh không phải vạn năng, chỉ cần dụng tâm, nhân sinh bình phàm cũng có thể trở nên không tầm thường, đạt được thành công vốn có.

Danh sách chương: