Thông tin truyện

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Tác giả:

Thể loại:

Nữ Phụ

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Tác giả: Di Hoàn Nguyệt
Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ
Bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan của tác giả Di Hoàn Nguyệt. Tịch Hân Nghiêng yêu thầm Nam phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mới nổi đây, tiếc thương mối thâm tình của Nam phản diện, cô đã bày tỏ nỗi lòng của mình bằng cách " bình luận" nghìn chữ cho Đại Thần, sau đó vì " bình luận" này mà dẫn đến xuyên không.

Danh sách chương: