Thông tin truyện

Trăng Lạnh Trường Bình

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trăng Lạnh Trường Bình

Thể loại: Lịch sử giả tưởng
Edit: Jeanne
"Phong Khoái Lâu có tiếng nhất nhì trong thành Hàm Đan, mỹ nữ Như Vân thực cốt. Nghe nói chỉ cần tiền thôi chưa đủ, nếu lâu chủ Hủy cơ chướng mắt, cho dù núi vàng núi bạc cũng đừng mong vào được"

Danh sách chương: