Thông tin truyện

Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Thể loại:

Ngược

Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu của tác giả Đường Quả Diểu Diểu.
Vân Thành đều truyền tin rằng Hoắc thiếu cố chấp, bất thường, lạnh tâm lạnh phổi, nữ nhân tới gần anh,anh có thể đem người một cước đá bay.
Cô sống lại trở về kiếp trước, từng xem Hoắc thiếu như đối thủ một mất một còn
" Tôi có thể ôm đùi anh không?"
"Cút xa một chút."
Ăn dưa quần chúng không ngạc nhiên chút nào, tiểu tiên nữ sau có thể ôm được đùi Hoắc thiếu mới là lạ.
sau đó không lâu ——
"Hoắc thiếu dẫn tiểu tiên nữ đi vùng ngoại ô ngắm mưa sao băng."
"Hoắc thiếu tự mình buộc giày cho tiểu tiên nữ"
"Hoắc thiếu đánh tình địch đến nhập viện."

Danh sách chương: