Thông tin truyện

Từ Bi Điện

Tác giả:

Thể loại:

Cung Đấu

Từ Bi Điện

Văn án: Cả đời ta, có ba tình cảm chân thành ---
Quyền lực vô thượng, phú quý vô biên, xá muội Nguyệt Hồi.
Một câu tóm tắt: Lòng có Bồ Đề tay có đao, muốn thành Phật Đà lại thành yêu

Danh sách chương: