Thông tin truyện

Tù Tâm

Thể loại:

Ngược

Tù Tâm

TÙ TÂM
Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ
Thể loại: Ngược, ngược tâm, ngược thân, nói chung ngược mà ngọt, ngọt mà ngược.
Nội dung: Ngược luyến tình thâm. 1x1. HE.
Diễn viên: Âu Dương Yên, Tắc Mông ┃ phối hợp diễn: Y Thụy Kha, La Vũ, La Cẩn....
Văn án:
Nữ Vương cao nhất, còn thiếu cái gì?
Quyền lực? Nàng đã trên vạn người.
Của cải? Nàng đã có của cải của cả thiên hạ!
Âu Dương Yên, là cô nhi sau chiến tranh, xem gia đình nhận nuôi mình quan trọng nhất so với hết thảy, đối muội muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên như bưng trong lòng bàn tay.
Nữ Vương, Âu Dương Yên, hai người hoàn toàn khác nhau, sau một lần sóng gió gặp được nhau.
Nữ Vương, không rõ vì nàng khi tặng hoa mỉm cười trấn định, hay vì nàng đột nhiên xuất hiện giữa biển khơi với gương mặt trong trẻo làm nàng mê muội, rốt cục cũng biết bản thân mình thiếu cái gì.
Nữ Vương: Ngươi là của ta, ngươi nhất định là của ta. Thiên Đường Địa Ngục, ngươi đều trốn không thoát khỏi bàn tay ta. Nếu chết, cũng phải đem linh hồn của ngươi về bên cạnh ta!
Cho nên, ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến hai chữ "chạy trốn" này, nếu ngươi dám can đảm rời khỏi ta, ta sẽ làm người ngươi yêu, thân nhân của ngươi sống không bằng chết.

Danh sách chương: