Thông tin truyện

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Tác giả: Yêu Hoả Đại Thánh
Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Khác
Giới thiệu:
Thế giới chủ: Song tu đạo lữ của tôi.
Phụ thế giới: Huyền Huyễn, Nhị Thứ Nguyên,...
Chiến Lực: 1-2-3 Giai thuộc Nhân Cấp: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Xuất Khiếu, Phân Thần, Luyện Hư, Không Minh, Đại Thừa, Độ Kiếp ( Song Tu Đạo Lữ Của Tôi).
4-5-6 Giai thuộc Tiên Cấp: Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên(Hồng Hoang).
7-8-9 Giai thuộc Thánh Cấp: Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thiên Đạo Cảnh.

Danh sách chương: