Thông tin truyện

Tướng Quân Tại Thượng - Tây Hạ Nữ Vương Tử

Thể loại:

Bách Hợp

Tướng Quân Tại Thượng - Tây Hạ Nữ Vương Tử

Văn Án
Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này.
Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn trang Nhị Hoàng tử Ô Ân. (Trong nguyên tác Ô Ân là vương tử ca ca của Tam hoàng tử Y Nặc.)
Ô Ân: "Ta cho ngươi cùng Diệp Chiêu một cơ hội ở cùng nhau một chỗ, nếu như nàng vẫn lựa chọn Triệu Ngọc Cẩn. Ngươi sẽ trở lại làm Đại Hạ Vương phi của ta."
Liễu Tích Âm: "Nếu ta gả cho ngươi, ngươi phải thề đời này kiếp này không xâm lược Đại Tống."
Ô Ân: "Ta xin thề".

Danh sách chương: