Thông tin truyện

Xuyên Nhanh Chi Kiều Thê

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Kiều Thê

Quốc công phủ tiểu thư Trần Kiều muốn mau xuyên hồi nàng trước bảy thế,
Hàn Keo Kiệt, Ngu Phú Quý, Hoắc Anh Tuấn... Tập tề bảy loại nam chủ,
Trần Kiều là có thể thu hoạch một quả tân đế.
Chú: Nam chủ đều là cùng người, tân đế.
- -------------------------------
Văn án cũ:
Tiên đế băng hà, sắp tuẫn táng Trần Kiều biết được, trước bảy thế nàng, hoặc là tuổi còn trẻ đương quả phụ, hoặc là cùng trượng phu ghét nhau như chó với mèo thế cùng nước lửa, Trần Kiều chỉ có trở lại mỗi một đời, làm tân phu quân hoặc cũ phu quân đối nàng khăng khăng một mực, đời này mới có thể sống sót.
- ------------------------------
Tag: Cung đình hầu tước ngọt văn mau xuyên.

Danh sách chương: