Thông tin truyện

Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Tác giả:

Thể loại:

Hệ Thống

Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

[ Kí chủ cô đã về..]
"Thấy rồi còn hỏi Nhiệm vụ vẫn chưa xong mà..]
"Xong cái đầu của mi..làm ơn đi nhiệm vụ của ta là đảm bảo nam chủ tránh khỏi nữ chủ chứ không phải ăn hắn =="
[ Nhưng.. "ăn" hắn sẽ được nhiều điểm tích lũy hơn]
"Mi cút đi đầu thai đi rồi tự ăn.."
[..]kí chủ thật ngu xuẩn.. Rõ ràng nam chủ tươi xanh thế kia mà...hzzz
[Kí chủ cần nghỉ ngơi không hay tiếp tục..]
"Tiếp tục "
[Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo "Thu Phục Nam Thần Vườn Trường"]

Danh sách chương: